Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych dotyczących oferowanych przez Primrose produktów i usług.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Primrose

Proszę o ofertę na produkty i usługi Primrose

Primrose deklaruje, że wszelkie podane informacje będą służyły wyłącznie do kontaktu, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt