Czary z kostek cukru


Dziś na zajęciach Kitchen Science z Ciocią Chini wykonaliśmy eksperyment z kostkami cukru i szklanką wody. A raczej czary z kostkami cukru i wodą...
Dziś na zajęciach Kitchen Science z Ciocią Chini wykonaliśmy eksperyment z kostkami cukru i szklanką wody. A raczej czary z kostkami cukru i wodą...

A zaczęło się tak. Ciocia poprosiła naszego kolegę aby podał cyfrę od 1 do 9. Zapisała tę cyfrę ołówkiem na kostce cukru. Następnie poprosiła aby wrzucił tę kostkę do szklanki z wodą i zamieszał łyżeczką, aby się rozpuściła. Potem Ciocia wzięła jego rękę i poprosiła, aby nad szklanką wykonał dłonią „Abrakadabra!". I nie uwierzycie, co stało się dalej! Na jego słoni pojawiła się taka sama cyfra jaką podał na początku!

It ain't science, it's magic :)