Chronimy Dzieci


Nasze przedszkole przystąpiło do partnerstwa w programie Chronimy Dzieci, realizowanego przez Fundację DzieciNiczyje. W ramach tego programu w naszym przedszkolu zrealizowany zostanie cykl warsztatów profilaktycznych dla dzieci.
Drodzy Rodzice,

Nasze przedszkole przystąpiło do partnerstwa w programie Chronimy Dzieci, realizowanego przez Fundację DzieciNiczyje ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Celem programu jest profilaktyka zachowań mających cechy przemocy (fizyczne i emocjonalne naruszanie granic, wyśmiewanie, cyberprzemoc) w stosunku do rówieśników oraz ochrona dzieci przed różnego rodzaju przemocą i krzywdzeniem ze strony dorosłych (nieznajomych, znajomych, członków rodziny, opiekunów w placówkach wychowawczych).

W ramach tego programu w naszym przedszkolu zrealizowany zostanie cykl warsztatów profilaktycznych dla dzieci. Ich celem będzie przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą, a w szczególności:

• wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
• podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
• przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
• dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji


Zajęcia realizowane będą w oparciu o historyjki - w formie zabawy przy wykorzystaniu dyskusji, odgrywania ról, rysunku.


https://chronimydzieci.pl