Program profilaktyczny Cukierki


Program autorstwa Wioletty Wiśniewskiej przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-10 lat i ma na celu wczesne zapobieganie postawom sprzyjającym rozwojowi uzależnień oraz elementem edukacji zdrowotnej.
Dziś grupa Żabek odbyła pierwsze zajęcia w ramach programu profilaktycznego "Cukierki", który wprowadzony został w naszym przedszkolu w ramach szerszego programu ochrony dzieci.

Program autorstwa Wioletty Wiśniewskiej przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-10 lat i ma na celu wczesne zapobieganie postawom sprzyjającym rozwojowi uzależnień oraz elementem edukacji zdrowotnej.

Techniki realizacji programu oparte zostaly na bajkoterapii. Elementem profilaktyki jest wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci, ćwiczenie umiejętności komunikacji w grupie, kształtowanie postaw asertywnych, wpojenie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych, a także nauki skutecznego zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych.

Dziś pierwsza odsłona - nie wszystko złoto co się świeci...