Warsztaty Art Smart


To zajęcia plastyczne, które obejmują prace z różnymi tworzywami.

Zajęcia plastyczne obejmujące pracę z różnorodnym tworzywem: farbami, kredkami, tuszem, plasteliną, klajstrem, bibułą gładką i karbowaną, gliną, farbą witrażową, materiałami przyrodniczymi i tekstylnymi. Wprowadzenie do poznawania sztuki.