Cennik


Miesięczna stawki czesnego w roku szkolnym 

 

w roku szkolnym 2016/2017, miesięczna stawka czesnego wynosi 1200 zł 

 W roku szkolnym 2017/2018, miesięczna stawka czesnego wyniesie 1300 zł

 

Dzienna stawka żywieniowa - 16 zł/dzień

Stawka żywieniowa zwracana jest w przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność

 

Wpisowe - 950 zł

Jest to jednorazowa opłata ponoszona przez Rodziców w momencie podpisania umowy