Nauczanie dwujęzyczneNasze przedszkole realizuje program dwujęzyczny oparty na metodzie wczesnej immersji, czyli zanurzenia w języku.

Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli: nauczyciel polskojęzyczny, będący jednocześnie wychowawcą danej grupy, odpowiedzialnym za realizację programu dydaktycznego, oraz nauczyciel angielskojęzyczny.


Dzięki temu dzieci mają całodzienny kontakt z językiem angielskim, przyswajając go w codziennych sytuacjach. Nauczyciel w swym języku ojczystym prowadzi wszystkie zajęcia: muzyczne, plastyczne, ruchowe i inne. Język obcy służy zatem dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim.

Nauczanie oparte jest na zasadzie one person, one language - jedna osoba komunikuje się z dziećmi tylko w jednym języku.

Dzieci uczone w tym systemie, podobnie jak dzieci w rodzinach dwujęzycznych, od początku przyswajają dwa osobne kody językowe, dzięki czemu nie mieszają języków. Z badań nad dwujęzycznością wynika, że po 2-3 latach edukacji metodą immersji dzieci osiągają płynność i pewność siebie w posługiwaniu się drugim językiem, zaś ich pasywna znajomość języka (słuchanie oraz czytanie, jeśli dzieci umieją już czytać w języku ojczystym) jest porównywalna z kompetencją rodzimych użytkowników języka w tym samym wieku. Dzieci uczone w tym systemie osiągają do 11. roku życia dwujęzyczność niemal identyczną z poziomem kompetencji językowej native speakerów. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki w tym trybie najpóźniej w wieku 4 lat.

Więcej na temat nauczania dwujęzyczności -> przeczytaj tutaj

Z uwagi na specyfikę poznawczą dzieci w wieku przedszkolnym wprowadziliśmy do programu metodę aktywizującą, czyli poznawania przez doświadczenie (hands-onapproach).

W nauce języka angielskiego posługujemy się też elementami metody komunikacyjnej, w której nauka języka nie jest celem samym w sobie, a służy skutecznej komunikacji.

Ponieważ pamięć dzieci w wieku przedszkolnym ma często charakter kinestetyczny, czyli związany z ruchem i działaniem, wprowadziliśmy też metodę TPR (Total PhysicalResponse).

Podstawą zajęć w języku angielskim są dla naszych pedagogów następujące programy nauczania i materiały dydaktyczne

 

  • Super Simple Songs, Super Simple Learning
  • Mother Goose Time, kompleksowy program dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodny z amerykańską podstawą programową
  • Jolly Phonics, opracowana w Wielkiej Brytanii metoda fonetyczna przygotowania do czytania i pisania