Prywatne przedszkole, nasze standardy


W naszym przedszkolu pragniemy, aby dzieci spędzały czas aktywnie, były zdrowe i szczęśliwe

W Primrose pragniemy, aby dzieci spędzały czas aktywnie, były zdrowe i szczęśliwe.

W trosce o realizację tych celów przygotowaliśmy księgę standardów, które są fundamentalnymi zasadami działania naszego prywatnego przedszkola i postępowania w stosunku dla dzieci. Są to:

Bezpieczeństwo

Meble, zabawki i wszelki sprzęt, z jakim stykają się Państwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu, są bezpieczne, atestowane i zgodne z polskimi normami. Podlegają nieustannej kontroli jakości i prawidłowości funkcjonowania.

Dzieci nigdy nie są pozostawiane bez opieki. W przedszkolu funkcjonuje system monitoringu z użyciem kamer, także w salach.

Nasze przedszkole spełnia wszelkie wymogi nakładane na przedszkola niepubliczne przez straż pożarną i Sanepid.

Wszyscy nauczyciele mają aktualne książeczki Sanepid i ukończony kurs pierwszej pomocy.

Kompetencje

Wszyscy nasi wychowawcy mają wykształcenie pedagogiczne uprawniające do pełnienia roli nauczyciela przedszkolnego w świetle obowiązującego prawa. Nauczyciele angielskojęzyczni posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego potwierdzone dyplomem. Wszyscy pedagodzy to osoby doświadczone w pracy z dziećmi i potrafiące otoczyć je odpowiednią opieką.

Szacunek

Zgodnie z zasadą Nie ma dziecka - jest człowiek, podstawą działań wychowawczych w Primrose jest szacunek dla każdego dziecka jako osoby. Program dnia i zasady postępowania, które realizują nasi pedagodzy, uwzględniają nie tylko potrzeby poznawcze dziecka, ale także inne, takie jak potrzeba bezpieczeństwa, przynależności do grupy równieśnicznej czy potrzeby fizyczne, takie jak wypoczynek czy swobodna zabawa.

Szacunek dla każdego dziecka oznacza także konieczność przestrzegania reguł współżycia w grupie, które dzieciom wpajane są od początku pobytu w przedszkolu w postaci Kodeksu Przedszkolaka.

Współpraca z Rodzicami

Rodzice są na bieżąco informowani o postępach swoich dzieci podczas zebrań, warsztatów i indywidualnych spotkań z nauczycielami, zaś tygodniowy plan zajęć publikowany jest na tablicy ogłoszeń.

Pragniemy być Państwa partnerami w procesie wychowania Waszych dzieci. Dyrektor przedszkola oraz wychowawcy i inni nauczyciele czekają na Państwa uwagi i sugestie.

Psycholog przedszkolny
jest do Państwa dyspozycji podczas dyżurów w przedszkolu.

Nie zawsze mamy gotowe rozwiązania problemów, ale gotowi jesteśmy wspólnie ich poszukiwać. Zachęcamy do regularnych kontaktów z naszymi pedagogami.