To zajęcia plastyczne, które obejmują prace z różnymi tworzywami.

Zajęcia plastyczne obejmujące pracę z różnorodnym tworzywem: farbami, kredkami, tuszem, plasteliną, klajstrem, bibułą gładką i karbowaną, gliną, farbą witrażową, materiałami przyrodniczymi i tekstylnymi. Wprowadzenie do poznawania sztuki.

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt