dlaczego my? aktywnie, zdrowe, szczęśliwie

W NASZYM PRZEDSZKOLU WSZYSTKIE ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER WARSZTATOWY, NAUKA POLEGA NA CIĄGŁYM DZIAŁANIU I EKSPERYMENTOWANIU, JEST WYZWANIEM I CIEKAWĄ PRZYGODĄ.

U NAS DZIECKO STAJE SIĘ CZYNNYM POSZUKIWACZEM ROZWIĄZANIA PROBLEMU, WYKORZYSTUJĄCYM SWOJĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE INNYCH. MALUCHY UCZĄ SIĘ I ROZWIJAJĄ MIMOCHODEM PODCZAS ZNAKOMITEJ ZABAWY.

W naszym przedszkolu duża część zajęć dodatkowych oraz połowa podstawy programowej MEN jest realizowana w języku angielskim. Dodatkowo realizujemy również wybrane elementy z brytyjskich programów nauczania.

Jesteśmy dwujęzycznym przedszkolem na warszawskim Mokotowie (Sadyba) zlokalizowanym w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego

KŁADZIEMY DUŻY NACISK NA ROZWÓJ W TRZECH PODSTAWOWYCH DZIEDZINACH:

OSOBOWOŚCI

Wszyscy nasi wychowawcy mają wykształcenie pedagogiczne uprawniające do pełnienia roli nauczyciela przedszkolnego w świetle obowiązującego prawa. Nauczyciele angielskojęzyczni posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego potwierdzone dyplomem. Wszyscy pedagodzy to osoby doświadczone w pracy z dziećmi i potrafiące otoczyć je odpowiednią opieką.

KOMUNIKATYWNOŚCI

Nauka płynnej, prawidłowej mowy w dwóch językach, nauka pisania i czytania.Umiejętność rozumienia wypowiedzi oraz interpretacji informacji jest podstawą każdej dziedziny wiedzy.

SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Dla każdego dziecka podstawową aktywnością w wieku 3-6 lat jest aktywność fizyczna, dlatego większość naszych zajęć i zabaw ma charakter ruchowy. Z wyjątkiem dni, kiedy pogoda jest wyjątkowo niesprzyjająca (intensywne opady deszczu lub śniegu, temperatura powietrza poniżej -10 st. C.)

W PRIMROSE PRAGNIEMY, ABY DZIECI SPĘDZAŁY CZAS AKTYWNIE, BYŁY ZDROWE I SZCZĘŚLIWE.

W trosce o realizację tych celów przygotowaliśmy księgę standardów, które są fundamentalnymi zasadami działania naszegoprywatnego przedszkola i postępowania w stosunku dla dzieci. Są to:

 

 • Meble, zabawki i wszelki sprzęt, z jakim stykają się Państwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu, są bezpieczne, atestowane i zgodne z polskimi normami. Podlegają nieustannej kontroli jakości i prawidłowości funkcjonowania.
 • Dzieci nigdy nie są pozostawiane bez opieki. W przedszkolu funkcjonuje system monitoringu z użyciem kamer, także w salach.
 • Nasze przedszkole spełnia wszelkie wymogi nakładane na przedszkola niepubliczne przez straż pożarną i Sanepid.Wszyscy nauczyciele mają aktualne książeczki Sanepid i ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Wszyscy nasi wychowawcy mają wykształcenie pedagogiczne uprawniające do pełnienia roli nauczyciela przedszkolnego w świetle obowiązującego prawa. Nauczyciele angielskojęzyczni posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego potwierdzone dyplomem. Wszyscy pedagodzy to osoby doświadczone w pracy z dziećmi i potrafiące otoczyć je odpowiednią opieką.
 • Zgodnie z zasadą Nie ma dziecka – jest człowiek, podstawą działań wychowawczych w Primrose jest szacunek dla każdego dziecka jako osoby. Program dnia i zasady postępowania, które realizują nasi pedagodzy, uwzględniają nie tylko potrzeby poznawcze dziecka, ale także inne, takie jak potrzeba bezpieczeństwa, przynależności do grupyrówieśniczej czy potrzeby fizyczne, takie jak wypoczynek czy swobodna zabawa.
 • Szacunek dla każdego dziecka oznacza także konieczność przestrzegania reguł współżycia w grupie, które dzieciom wpajane są od początku pobytu w przedszkolu w postaci Kodeksu Przedszkolaka.
 • Rodzice są na bieżąco informowani o postępach swoich dzieci podczas zebrań, warsztatów i indywidualnych spotkań z nauczycielami, zaś tygodniowy plan zajęć publikowany jest na tablicy ogłoszeń.
 • Pragniemy być Państwa partnerami w procesie wychowania Waszych dzieci. Dyrektor przedszkola oraz wychowawcy i inni nauczyciele czekają na Państwa uwagi i sugestie. 
 • Psycholog jest do Państwa dyspozycji podczas dyżurów w przedszkolu.
 • Nie zawsze mamy gotowe rozwiązania problemów, ale gotowi jesteśmy wspólnie ich poszukiwać.
 • Zachęcamy do regularnych kontaktów z naszymi pedagogami.
Call Now Button