jak pracujemy

Cennik

MIESIĘCZNE STAWKI CZESNEGO W ROKU SZKOLNYM

W roku szkolnym 2023/24 miesięczna stawka czesnego wyniesie  1450 zł

Dzienna stawka żywieniowa – 20 zł/dzień

Stawka żywieniowa zwracana jest w przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność

Wpisowe – 950 zł

Jest to jednorazowa opłata ponoszona przez Rodziców w momencie podpisania umowy

Call Now Button