jak pracujemy

ORGANIZACJA

Przyjmujemy dzieci od 2.5 do 5. roku życia

Grupy w naszym przedszkolu są kameralne: liczą do 15 dzieci.

Każdą z grup opiekuje się dwoje nauczycieli.

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu, za dodatkową opłatą, możliwe jest pozostawienie dziecka w przedszkolu maksymalnie do godz. 20.00.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

godz. 7.30 – 8.30 schodzenie się dzieci, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań

godz. 8.30 – 9.00 mycie rąk, śniadanie

godz. 9.00 – 11.30 zajęcia dydaktyczne z przerwami: realizacja podstawy programowej w obu językach, taniec, plastyka, korektywa, rytmika, zajęcia logopedyczne

ok. 10.00-10.30 II śniadanie w międzyczasie

godz. 11.30 – 12.30 zabawy sportowe i inne na podwórku przedszkolnym

godz. 12.30 –13.15 mycie rąk, obiad, mycie ząbków

godz. 13.15 – 14.15 odpoczynek, spokojne zabawy przy stolikach

godz. 14.15 –15.00 zajęcia warsztatowe

godz. 15.00 –15.30 podwieczorek

godz. 15.30 – 16.00 spacer/zajęcia na podwórku przedszkolnym

godz. 16.00 – 17.00 zajęcia dydaktyczne

godz. 17.00 – 18.00 dzieci odbierane są do domu (czytanie bajek, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań) lub zajęcia z puli zajęć dodatkowych

Grupy w naszym przedszkolu są kameralne: liczą do 15 dzieci.

Każdą z grup opiekuje się dwoje nauczycieli.

Po wcześniejszym uzgodnieniu, za dodatkową opłatą, możliwe jest pozostawienie dziecka w przedszkolu maksymalnie do godz. 20.00.

Call Now Button