zajęcia

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

RYTMIKA, CODZIENNE ZAJĘCIA SPORTOWE, TANIEC, GIMNASTYKA KOREKCYJNA, PLASTYKA, LOGOPEDIA, OPIEKA PSYCHOLOGA …

INNE ZAJECIA W RAMACH CZESNEGO:

Rytmika – zajęcia muzyczne prowadzone w języku angielskim przy akompaniamencie prawdziwych instrumentów. Kształtują słuch muzyczny oraz poczucie rytmu, są doskonałym wprowadzeniem do dalszej edukacji muzycznej w tym nauki gry na instrumentach i tańca.

Codzienne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu – zgodnie z maksymą W zdrowym ciele, zdrowy duch wszystkie nasze zajęcia w miarę możliwości odbywają się na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody dla dzieci codziennie są organizowane gry i zabawy w ogródku. Ich rodzaj oraz długość trwania są dostosowywane do potrzeb, samopoczucia dzieci i warunków atmosferycznych.

Taniec – towarzyski i nowoczesny, połączony z umuzykalnieniem i nauką koordynacji ruchowej i właściwej postawy ciała.

Gimnastyka korekcyjna – zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej zapobiegające powstawaniu wad postawy i stymulujące prawidłowy rozwój organizmu.

Plastyka – dzieci codziennie mają swobodny dostęp do różnych materiałów plastycznych i podczas każdego dnia są zachęcane do swobodnego wyrazu artystycznego. Nauczyciel podczas zajęć zachęca do kreatywności, choć pomaga w wykonywaniu precyzyjnych czynności przerastających indywidualne możliwości dzieci.

Logopedia – W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zabawach usprawniających aparat artykulacyjny i wspomagających prawidłowy rozwój mowy, prowadzonych przez wykwalifikowanego logopedę. Podczas zajęć dzieci będą podlegały obserwacji z której wnioski będą przekazywane Rodzicom podczas indywidualnych spotkań- konsultacji. Jeśli nastąpi taka potrzeba, za dodatkową opłatą, jest możliwe prowadzenie na terenie przedszkola indywidualnej terapii dla dzieci z zaburzeniami mowy.

Opieka psychologa – w ramach czesnego wszystkie dzieci podlegają obserwacji psychologiczno-pedagogicznej umożliwiającej diagnozę ewentualnych trudności lub zaburzeń. Psycholog będzie również dostępny dla rodziców podczas indywidualnych spotkań i warsztatów prowadzonych w placówce, szczególnie podczas trudnego okresu adaptacyjnego.

Call Now Button