Zajęcia w ramach czesnego

Rytmika, codzienne zajęcia sportowe, taniec, gimnastyka korekcyjna, plastyka, logopedia, opieka psychologa …

Inne zajecia w ramach czesnego:

Rytmika – zajęcia muzyczne prowadzone w języku angielskim przy akompaniamencie prawdziwych instrumentów. Kształtują słuch muzyczny oraz poczucie rytmu, są doskonałym wprowadzeniem do dalszej edukacji muzycznej w tym nauki gry na instrumentach i tańca.

Codzienne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu – zgodnie z maksymą W zdrowym ciele, zdrowy duch wszystkie nasze zajęcia w miarę możliwości odbywają się na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody dla dzieci codziennie są organizowane gry i zabawy w ogródku. Ich rodzaj oraz długość trwania są dostosowywane do potrzeb, samopoczucia dzieci i warunków atmosferycznych.

Taniec – towarzyski i nowoczesny, połączony z umuzykalnieniem i nauką koordynacji ruchowej i właściwej postawy ciała.

Gimnastyka korekcyjna
 – zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej zapobiegające powstawaniu wad postawy i stymulujące prawidłowy rozwój organizmu.

Plastyka –
 dzieci codziennie mają swobodny dostęp do różnych materiałów plastycznych i podczas każdego dnia są zachęcane do swobodnego wyrazu artystycznego. Nauczyciel podczas zajęć zachęca do kreatywności, choć pomaga w wykonywaniu precyzyjnych czynności przerastających indywidualne możliwości dzieci.

Logopedia – W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zabawach usprawniających aparat artykulacyjny i wspomagających prawidłowy rozwój mowy, prowadzonych przez wykwalifikowanego logopedę. Podczas zajęć dzieci będą podlegały obserwacji z której wnioski będą przekazywane Rodzicom podczas indywidualnych spotkań- konsultacji. Jeśli nastąpi taka potrzeba, za dodatkową opłatą, jest możliwe prowadzenie na terenie przedszkola indywidualnej terapii dla dzieci z zaburzeniami mowy.

Opieka psychologa –
 w ramach czesnego wszystkie dzieci podlegają obserwacji psychologiczno-pedagogicznej umożliwiającej diagnozę ewentualnych trudności lub zaburzeń. Psycholog będzie również dostępny dla rodziców podczas indywidualnych spotkań i warsztatów prowadzonych w placówce, szczególnie podczas trudnego okresu adaptacyjnego.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt